Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

A kedvezményezett neve: Martonfa Község Önkormányzata

A projekt címe: „Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán”

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067

Szerződött támogatás összege: 99 963 042.-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett kezdete: 2021.10.01.

Projekt várható befejezése: 2023.03.31.

 

A projekt Martonfa Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.

A tervezett beruházás célja, hogy a beruházással érintett, kiválasztott utcák csapadékvíz-elvezető létesítményei, illetve a közvetlen befogadók biztosítani tudják az 100 %-os valószínűséggel előforduló csapadékból származó vízhozamok rendezett levezetését oly módon, hogy kiépülő rendszernek a víz helyben tartására való képessége növekedjen a jelenlegi állapothoz képest.

A projekt a belterület vízkárveszélyeztetettség szempontjából kritikus területein a vízelvezető rendszer fejlesztésére koncentrál.

A projekt keretében megvalósuló, önállóan támogatható tevékenység:

Önállóan támogatható tevékenység: 3.1.1 A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével alpont b) pontjához illeszkedően csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése valósul meg.

 

Tervezett beavatkozás az alábbi területeken valósul meg:

  • 06 hrsz-ú befogadó árok
  • Köztársaság utca és a bekötőút falu elejei szakasza
  • Szabadság utca
  • Petőfi Sándor utca
  • Akácos utca

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység keretében kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció valósul meg.